Tüm sitelerde ÜCRETSİZ Domain + Hosting + Free SSL fırsatını kaçırmayın!
12 Ay Taksit İmkanı14 Gün Koşulsuz İadeKURUMSALİLETİŞİM

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Kullanıcı ve Neta Website bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

MADDE 1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme, Yenidoğan Mah. Hilal Sk. No:1/23 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde mukim Neta Website Olcay YILMAZ (sözleşmede bundan sonra kısaca "NETA WEBSİTE" olarak anılacaktır.) ile hazır web sitesi içerik yönetim sistemini, hazır web sitesinin kullanım hakkını ve ek hizmetleri satın alacak olan şahıs veya şirket (sözleşmede bundan sonra kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1. FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvan: Olcay YILMAZ
Adres: Yenidoğan Mah. Hilal Sk. No:1/23 Bayrampaşa / İSTANBUL
Vergi Kimlik No: 9740280652
Vergi Dairesi: Bayrampaşa
Telefon: 0212 613 3150
E-posta: [email protected]

1.2. MÜŞTERİYE İLİŞKİN BİLGİLER
www.netawebsite.com sitesinin sipariş formunda kullanılan ad-soyad / unvan, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Ad - Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
Neta Website: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
MÜŞTERİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: Neta Website’ye ait www.netawebsite.com internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Neta Website'ye ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: Neta Website ve Müşteriyi,
SÖZLEŞME: Neta Website ve Müşteri arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin NETAWEBSİTE’ye ait www.netawebsite.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda internet sitesinin barındırılacağı ALAN ADI'nı belirterek siparişini verdiği, ek hizmetler ve/veya hazır web sitesi yazılımının 1 (bir) yıllık kiralanması, internet ortamında barındırılması ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

MADDE 4. KİRALAMA ESASLARI
4.1. Hazır web sitesi yazılımı belirli bir süre için kiralanan bir yazılımdır ve sadece NETA WEBSİTE'ye tarafından yönetilen sunucularda barındırılabilir. MÜŞTERİ kiraladığı hazır web sitesini kendisine yada başka bir firmaya ait bir sunucuya kurulmasını talep edemez.

4.2. Hazır web sitesi yazılımı kiralama hizmeti NETA WEBSİTE tarafından yönetilen sunucularında barındırılır ve NETA WEBSİTE dışında hiç kimse FTP bilgileri, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. MÜŞTERİ site yazılım kodları ve veritabanı üzerinden kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez. 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

4.3. Hazır web sitesi tasarımları MÜŞTERİ'ye özel olarak hazırlanmadığı ve MÜŞTERİ'nin bu tasarımları üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın kendisine verilmesini talep edemez. Hazır web sitesi temalarının tüm lisans hakları NETA WEBSİTE'ye aittir.

4.4. NETA WEBSİTE, MÜŞTERİ'ye ait içeriğin yedeklerini aylık olarak alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ sözleşmeyi yenilemek istemez ise, web sitesi içeriği sözleşme bitimin tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

4.5. Hazır web site içeriğinde kullanılan tüm görsel ve yazılı materyallerin kullanımında kaynaklanacak tüm yasal ve hukuki sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

4.6. MÜŞTERİ, NETA WEBSİTE'den aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, her ne surette olursa olsun NETA WEBSİTE'nin önceden açık yazılı onayı olmadan 3. şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz ve paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali NETA WEBSİTE'ye sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

4.7. NETA WEBSİTE, MÜŞTERİ'nin önceden iznine gerek olmaksızın NETA WEBSİTE kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜŞTERİ'nin isim ve logosunu kendi referanslar sayfasında ve tanıtımlarında kullanmaya ve kendi siteden bağlantı linki eklemeye yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca NETA WEBSİTE tasarımını yapmış olduğu hazır web sitelerinin sayfalarının altında bulunan imza niteliğindeki alana kendi logo / firma adı ve bağlantı linkini ekleme yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ isterse NETA WEBSİTE'nin imzası niteliğindeki sayfa altı logo isim ve bağlantı linkini ücreti karşılığında kaldırmayı talep edebilir.

MADDE 5. FİRMA BİLGİLERİ
Unvan: Olcay YILMAZ
Adres: Yenidoğan Mah. Hilal Sk. No:1/23 Bayrampaşa / İSTANBUL
Vergi Kimlik No: 9740280652
Vergi Dairesi: Bayrampaşa
Telefon: 0212 613 3150
E-posta: [email protected]

MADDE 6. MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Ad - Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:

MADDE 7. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET / ÜRÜN BİLGİLERİ
7.1. Ürünlerin / Hizmetlerin temel özelliklerini NETA WEBSİTE’ye ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. NETA WEBSİTE tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar yıllık hazır web sitesi yazılımı kiralama yada ek hizmet satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Adı:
Alan Adı:
Adet: 1
Toplam Fiyat (KDV Dahil):
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi: Siparişi takip eden 2 iş günü
Teslim şekli: Elektronik ortam

7.4. Ürün / Hizmet sevkiyatı veya kurulumu elektronik ortamda MÜŞTERİ'nin sipariş formunda belirtiği ALAN ADI'na yapılacaktır.

MADDE 8. FATURA BİLGİLERİ
Ad - Soyad / Unvan:
Adres:
T.C. Kimlik No. / V.D. No:
Vergi Dairesi:
Fatura Teslimatı: Fatura siparişi takip eden 14 iş günü içinde Müşteri adresine postalacaktır.

MADDE 9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. MÜŞTERİ, NETA WEBSİTE'ye ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün yada hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, NETA WEBSİTE tarafından MÜŞTERİ' ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere yada hizmetlere ait temel özellikleri, ürünlerin yada hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. MÜŞTERİ ve NETA WEBSİTE genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

9.3. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı MÜŞTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değişiklik ve düzenlemelerden NETA WEBSİTE sorumlu tutulamaz.

9.4. NETA WEBSİTE'ye ait www.netawebsite.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün yada hizmetin örnek demoda görüldüğü şekliyle, teslim edilmesinden sorumludur. Ürün hakkında detaylar açıklama sayfasında yazdığı gibidir. Bunun haricinde yapılan tüm ek işlemler, ek ücrete tabi olup, yapılıp yapılmamasına MÜŞTERİ karar verir.

9.5. Hazır web sitesinin yönetim ve kullanım hakkı MÜŞTERİ'ye ait olup, kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumludur. NETA WEBTİSİTE’nin herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. NETA WEBSİTE gerekli gördüğü durumlarda hiçbir kanuni yaptırımı beklemeksizin MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir.

9.6. Hazır web sitelerin sunucularının kontrol paneli (Plesk Panel) NETA WEBSİTE yönetiminde olmasına rağmen, web sitelerinin sunucu altyapısını sağlayan ve barındıran farklı bir yer sağlayıcı firmadır. Sunucu kaynaklı kesinti, kapanma, mail gönderim sorunu vb. teknik sorunlardan, maddi veya manevi kayıplardan NETA WEBSİTE sorumlu değildir.

9.7. Sözleşme konusu her bir ürün yada hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile MÜŞTERİ' nin alan adı uzantısına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında MÜŞTERİ'nin belirlediği alan adına kurulum yapılır. Bu süre içinde ürünün yada hizmetin yerine getirilmemesi durumunda, MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.8. NETA WEBSİTE, Sözleşme konusu ürünü yada hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. NETA WEBSİTE, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.10. NETA WEBSİTE, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.11. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu ürünün veya hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, NETA WEBSİTE’nin sözleşme konusu ürünü veya hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.12. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu ürünün yada hizmetin MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nin belirttiği alan adına kurulumundan sonra MÜŞTERİ'ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından NETA WEBSİTE'ye ödenmemesi halinde, MÜŞTERİ Sözleşme konusu ürünü veya hizmeti 3 gün içerisinde NETA WEBSİTE’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. NETA WEBSİTE, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden) halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ'ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini NETA WEBSİTE’den talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, NETA WEBSİTE tarafından kredi kartına veya banka hesabına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ, olası gecikmeler için NETA WEBSİTE’yi sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.14. NETA WEBSİTE'nin, MÜŞTERİ tarafından site sipariş formunda yada e-posta ile belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle NETA WEBSİTE’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.15. MÜŞTERİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün yada hizmetin MÜŞTERİ’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, NETA WEBSİTE, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERİ’den talep edebilir. MÜŞTERİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise NETA WEBSİTE, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.16. MÜŞTERİ, NETA WEBSİTE’ye ait internet sitesideki sipariş formunda verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, NETA WEBSİTE'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, NETA WEBSİTE’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.17. MÜŞTERİ, NETA WEBSİTE'ye ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yi bağlayacaktır.

9.18. MÜŞTERİ, NETA WEBSİTE’ye ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.19. NETA WEBSİTE’ye ait www.netawebsite.com internet sitesinin üzerinden, NETA WEBSİTE’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.20. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, NETA WEBSİTE’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, NETA WEBSİTE’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 10. MÜCBİR SEBEPLER
Deprem, sel, heyelan v.b. doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş, iç savaş, savaş girişimleri, grev, lokavt v.b. sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile belirledikleri borç ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında gerçekleştirmelerini imkansızlaştıran haller ile küresel ya da bölgesel bazda yaşanan bilişim, telekomünikasyon, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu sebeplerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri mücbir sebep sona erene kadar erteleye bilir. Bu mücbir sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

MADDE 11. CAYMA HAKKI
11.1. MÜŞTERİ; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, NETA WEBSİTE’ye bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar NETA WEBSİTE’ye aittir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde NETA WEBSİTE'ye iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

a) MÜŞTERİ, hiçbir sebep sunmaksızın 14 (ondört) günlük süre içerisinde NETA WEBSİTE'ye bildirmek şartıyla, yıllık kiralamış olduğu hazır web sitesini iade edebilir. MÜŞTERİ eğer alan adını paket dahilinde hazır web sitesi ile birlikte satın almışsa, alan adı ücreti lisans ücretinden düşülerek kalan miktar iade edilir.

a) 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ya teslim edilen ürünün veya hizmetin faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

d) NETA WEBSİTE, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle NETA WEBSİTE tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tescili ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) veya ODTÜ (.tr uzantılı alan adı) tarafında yapılan alan adları, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (SSL Sertifikası v.b.) veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programları iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Müşteri isteği doğrultusunda düzenleme ya da değişiklik yapılmış hazır web siteleri, Müşteri'ye özel tasarlanan web sitelerine ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Bunların yanısıra Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
13.1. MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı NETA WEBSİTE’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için NETA WEBSİTE'nin dava yada icra takibi açması halinde de yasal aylık gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %15'i avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya ilgili mahkemelere yapılacaktır.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanmak üzere, 2017 yılı için belirlenen yüzde 14,47’lik yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.

Buna göre, gelecek yıl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’inci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” ile de ilgili Kanun maddesindeki idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu parasal sınırlar 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 15. ONAY VE YÜRÜRLÜK
MÜŞTERİ, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. NETA WEBSİTE, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede MÜŞTERİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme ve İnternet sitesi’nin tamamı veya bir bölümü, tamamı NETA WEBSİTE takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. NETA WEBSİTE dilediği zaman, internet sitesi’nin bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya internet sitesinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. NETA WEBSİTE, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, internet sitesi ve uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitede yayım anında yürürlüğe girer.

NETA WEBSİTE: Olcay YILMAZ
MÜŞTERİ:
TARİH:

Hemen Fiyat AlınBize Yazın