Tüm sitelerde ÜCRETSİZ Domain + Hosting + Free SSL fırsatını kaçırmayın!
12 Ay Taksit İmkanı14 Gün Koşulsuz İadeKURUMSALİLETİŞİM

İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İPTAL ve İADE KOŞULLARI

GENEL
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme yazıları, şartlar ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Müşteri'ler, kiraladıkları / satın aldıkları ürünün ya da hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Ürün, hizmet ya da fatura sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri Neta Website tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün ya da hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Müşteri'ler sözleşmeyi sona erdirebilir.

5. Satın alınan ürün ya da hizmet, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün ya da hizmetin satılmasının veya kiralanmasının imkansızlaşması durumunda, Neta Website bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Müşteri'ye bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE
7. Müşteri, satın aldığı ürün ya da hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Neta Website'nin ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER
8. Ürün ya da hizmet teslim edildikten sonra, Müşteri'nin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Neta Website'ye ödenmez ise, Müşteri, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Neta Website’ye ait olacak şekilde Neta Website’ye iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE
9. Neta Website’nin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Müşteri’ye bildirilir. Müşteri, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Müşteri, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
10. Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; eksik, hata ya da sorun varsa teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Müşteri, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI
11. Müşteri; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Neta Website’ye aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ
ŞİRKET ADI / UNVANI: Olcay YILMAZ - Neta Website
ADRES: Yenidoğan Mah. Hilal Sk. No: 1/23 Bayrampaşa İSTANBUL
E-POSTA: [email protected]
TEL: 0212 613 3150

CAYMA HAKKININ SÜRESİ
13. Müşteri, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Neta Website'ye aittir.

15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Neta Website'ye iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI
16. MÜŞTERİ, hiçbir sebep sunmaksızın 14 (ondört) günlük süre içerisinde NETA WEBSİTE'ye bildirmek şartıyla, yıllık kiralamış olduğu hazır web sitesini iade edebilir. MÜŞTERİ eğer alan adını paket dahilinde hazır web sitesi ile birlikte satın almışsa, alan adı ücreti lisans ücretinden düşülerek kalan miktar iade edilir.

17. 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ya teslim edilen ürünün veya hizmetin faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İADE KOŞULLARI:
18. Müşteri, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan belgeleri Müşteri’ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Neta Website tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
20. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tescili ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) veya ODTÜ (.tr uzantılı alan adı) tarafında yapılan alan adları, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (SSL Sertifikası v.b.) veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programları iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

21. Müşteri isteği doğrultusunda düzenleme ya da değişiklik yapılmış hazır web siteleri, Müşteri'ye özel tasarlanan web sitelerine ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
22. MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı NETA WEBSİTE’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

23. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için NETA WEBSİTE'nin dava yada icra takibi açması halinde de yasal aylık gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %15'i avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

ÖDEME VE TESLİMAT
24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, sitemizde bilgileri sunulan bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Hemen Fiyat AlınBize Yazın